Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2021. gada 9. apr.

E.Birznieka- Upīša gara darbi. Autoram-150!

 


    Šogad tiek atzīmēta 150.gadskārta Ernestam Birzniekam-Upītim (1871–1960) un bibliotēkā aplūkojamas autora grāmatas. E.B.Upītis bija ne vien rakstnieks un izdevējs, bet arī pedagogs un daudzu latviešu rakstnieku mecenāts. Mācījies Tukuma apriņķa skolā. 1893. gadā ar ģimeni pārcēlies uz Kaukāzu (Kaukāzā piedzīvoto autors aprakstījis grāmatā Kaukāza stāsti). 1921 atgriezās Latvijā, strādāja par Rīgas pilsētas Bibliotēku centrāles vadītāju (1927–1934), bet pēc K. Ulmaņa apvērsuma tika atlaists. Pēc šī pavērsiena pievērsies tulkošanai. Pēckara gados rakstīja un tulkoja bērnu literatūru. Nozīmīgākie prozas darbi: Pelēkā akmens stāsti (1914), triloģija Pastariņa dienasgrāmata (1922), Nīnas pasaciņas (1–2, 1922–1924). Izdoti Kopoti raksti (1 –7, 1960–1963). (Attēls un informācijas avots: www.letonika.lv )

    Iemesls izlasīt:

"Dāvis, ar Ādamu kopā strādādams, bij sācis smēķēt. Cik daudz te bij vainīgs Ādams un cik daudz Dāvis pats, to nevarēja nošķirt. Bet Baumanis vainoja vairāk Ādamu, māte atkal krāva visu vainu virsū Dāvim un veda to pat uz klēti pērt. Pēc pēriena Dāvis aizgāja uz ošdārzu un pusdienās nemaz nenāca. Arī māte vairs nepienāca pie galda. " ("Pastariņa dienasgrāmata", 44.lpp., 1975. gads "Liesma", Rīga.)2021.gada aprīļa pasākumu plāns

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

29.03. - 7.04.

“Lieldienu raibās oliņas!”

Lieldienām veltīta virtuālā izstāde

Veicināt sabiedrības izglītošanu par Lieldienu svētkiem un tradīcijām

06.04. – 30.04.

“Ernesta Birznieka-Upīša gara darbi. Rakstniekam, tulkotājam 150”

Rakstnieka jubilejai veltīta grāmatu izstāde

12.04. – 23.04.

“ Mazā sirmā kumeliņā, jāj pa ceļu pasaciņa…”

bērnu pasaku grāmatu izstāde.

Pasaku grāmatu izstāde, Veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu  dienai( 02. aprīlī)

23.04.-30.04.

“Jaunumi grāmatu plauktā” jauno grāmatu izstāde.

Izstāde, kas veltīta jaunajām grāmatām