Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2017. gada 21. maijs

VĒSTURNIEKAM ADOLFAM ŠILDEM - 110 (1907-1990)

Ādolfs Šilde 

    
Ādolfs Šilde (1907-1990) bija latviešu publicists, vēsturnieks un sabiedriskais darbinieks. Savas politiskās darbības sākumā bija aktīvs pērkonkrustietis pēc Otrā pasaules kara kļuva par vienu no aktīvākajiem latviešu trimdas antikomunistiem. Publicējis daudz rakstu presē un vairākas grāmatas par Latvijas vēsturi.

2017. gada 13. maijs

DZEJNIEEKAM, PUBLICISTAM JURIM ALUNĀNAM -185 (1832-1864)

         Juris Alunāns ir latviešu nacionālās dzejas pamatlicējs, ievērojams publicists un valodnieks, dedzīgs cīnītājs par latviešu valodas un literatūras tiesībām, radikālais jaunlatviešu darbinieks.
         Juris Alunāns rakstīja: "Tāpēc mans padoms ir šāds: turiet savu tēvu valodu godā un cieņa', un jums labi klāsies virs zemes. Jo kas sevi paši negodā, to arī citi negodās.... "

2017. gada 12. maijs

NO VECMĀMIŅU PŪRA LĀDES


        Mūsu sievietes ar saviem rokdarbiem vienmēr bija tās, kuras radīja mājas gaisotni, kā tagad teiktu – interjeru.
Apbrīnas vērti ir nelielie izšūtie galdauti, tamborētas sedziņas Vienai tās ir ļoti greznas, niansētas krāsās, citai vienkāršas. Smalki diegi, protams, bija dārgi, ne katra rokdarbniece varēja tādus nopirkt. Pilsētnieces jau sen veikalā pirkušas mežģīnes, kamēr laucinieces darinājušas pašas.
      Gadsimti un gadu desmiti satikās cilvēku prasmē radīt skaisto.

                      


2017. gada 2. maijs

CEĻĀ UZ LATVIJAS VALSTS NEATKARĪBU

Šajā grāmatu izstādē atspoguļots Latvijas gājums pretim valstiskās neatkarības atjaunošanai.

MAIJA JUBILĀRS - RAKSTNIEKS ALFREDS DZIĻUMS (1907-1976)         Trīsdesmitajos gados latviešu literatūrā ienāca jauns autors - Alfreds Dziļums. Viņa stāsti un romāni sāka publicēt tā laika preses izdevumos, kā arī atsevišķās grāmatās. Vēlāk kara virpulis aizrauj Alfredu Dziļumu projām no dzimtenes, vispirms uz Vāciju, vēlāk uz Zviedriju. Zemnieka dzīves tematika viņam bija tuva un viņš to atspoguļoja savos romānos un stāstos. Lauku dzīves pārmaiņas  Latvijas agrārreformas gados aprakstīts sākot ar romānu "Saplēsta krūze", sasniedzot augstāko virsotni triloģijā "Celmenieki".
        Vēlākajos gados A. Dziļums savu tematiku paplašināja ar bēgļu dzīves ainām "Pārvietotie" u. c. un karavīru gaitās un pārdzīvojumus romānos "Tornas grāvrači, "Vakars uz ezera". Trimdas romāni  "Kurzemes sirds" un "Kurzemīte, Sērdienīte" uzskatāmi par vieniem no augstākajām virsotnēm trimdas latviešu literatūrā.
Ezernieku bibliotēkā ir iespēja bibliotēkas lietotājiem iepazīties ar plašu un interesantu Alfreda Dziļuma literāro darbību.