Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2016. gada 27. jūl.

KAS GUDRS, TAM PADOMS

„Agrākajos  vēstures  periodos,  kad  latviešu  tauta  nedrīkstēja  aktīvi  piedalīties  savas  zemes  vēstures, ekonomikas  un  kultūras  veidošanā,  folklora  bija  vienīgais radošās  aktivitātes  veids  un  izpausmes  forma.  Reizē  ar  to tautas  daiļrade  kļuva  par  bagātu  ētisko,  morālo  un estētisko  vērtību  krātuvi,  no  kuras  atziņas  smēlās  nākošās paaudzes.”
O. Ambainis

2016. gada 20. jūl.

TAUTASDZIESMAS


Jau tālā senatnē cilvēki sacerēja dziesmas, runāja un dziedāja tās par viņu dzīvi, darbu, dabu. Teicēji nodeva šīs bagātības no paaudzes paaudzei. Krišjānis Barons apstaigāja gandrīz visu Latviju, pierakstīdams tautasdziesmas, kurus tu vari lasīt grāmatās.

2016. gada 15. jūl.

ZELTA MANTOJUMS

TEICIET  MAN  ZEMI  PLAŠAJĀ  PASAULĒ,

KAS  BŪTU  TIK  MĪĻA  KA  TU,  MANA  DZIMTENE!

LAI  KLĪSTU KUR  KLĪSDAMS,  LAI  IETU  CIK  TĀL',

TAVA  ATMIŅA  SIRDĪ  NEKUR  NENOBĀL.

                   ( VILIS  PLŪDONIS )

2016. gada 13. jūl.

KAS? KUR? KAD?

Cienījamie lielie un mazie lasītāji!

 Šajās grāmatās Jūs varēsiet rast īsas, bet reizē izsmeļošas atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem par Visumu, cilvēka organismu, dabu ģeogrāfiju, dažādu lietu rašanās vēsturi, izgudrojumiem un daudz ko citu.

2016. gada 2. jūl.

DĀRZEŅKOPJA ĀBECE

 
Šajā grāmatu izstādē piedāvājam aplūkot un izmantot grāmatas, kurās sniegti praktiski padomi dārzeņu audzētājiem. Jūs varēsiet atrast atbildi uz jautājumiem, kā sēklas sagatavot sējai, dēstu audzēšana, dārzeņu sējas, stādīšanas un kopšanas darbi veģetācijas periodā.Grāmatas bagāti ilustrētas un paredzētas dārzeņu audzētājiem amatieriem, bet tās noderēs arī profesionāļiem.