Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2015. gada 10. maijs

Publisko interneta pieejas punkts Ezerniekos


    Dagdas novada pašvaldība 2014.gada nogalē veica iepirkumus ERAF un ES projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā" ietvaros, kura rezultātā Ezernieku pagasta bibliotēkā pieslēgti divi bezvada datortīkli un viena daudzfunkcionālā iekārta. Tagad iedzīvotājiem ir iespēja skenēt, drukāt un kopēt dokumentus ne tikai A4, bet arī A3 formātā.