Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2020. gada 21. febr.

Starp tevi un mani ir valoda

Pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt tās lietojumu un vairot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personas attīstībā. Dzimtā valoda uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām, veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, kā arī palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt dažāda- caur tautas dziesmām, spēlēm, rotaļām, vienkāršas sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā.Ezernieku vidusskolas 4. klases skolēni apmeklēja bibliotēku un piedalījās dzimtās valodas dienai veltītajā pasākumā"Starp tevi un mani ir valoda"

2020. gada 20. febr.

Piedāvājums


Piedāvājums
Ezernieku pagasta iedzīvotājiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevar lasīt tekstu parastajā drukā, jauns pakalpojums - literatūra pielāgotajā formātā. Lasītājiem nav jāuzrāda ārsta izziņa vai apliecība, tikai mutiski jāapstiprina, ka viņiem ir vajadzīga informācija pielāgotajā formātā.
Audiogrāmatas ir MP3 formātā un ērti sadalītas failos, pa kuriem var pārvietoties uz priekšu un atpakaļ. Grāmatu kopas tiek sūtītas pa pastu - saskaņā ar Pasta likumu šādi sūtījumi ir bez maksas.
Ar informāciju par bibliotēku un tās pakalpojumiem var iepazīties Latvijas Neredzīgo bibliotēkas vietnē: https://neredzigobiblioteka.lv/pakalpojumi/.  
Turpat atrodams arī e-katalogs. Jaunākais raksts par bibliotēku: https://nra.lv/kultura/301038-latvijas-neredzigo-biblioteka-paplasina-lasitaju-loku.htm.
Ja piedāvājums ir nepieciešams, interesēties Ezernieku pagasta bibliotēkā!

2020. gada 18. febr.

Sirsniņdiena
Valentīndienas radošajā darbnīcā dalībnieki iepazinās ar šīs dienas tradīcijām un veidoja dāvanas.

Iepazīstam bibliotēku

Projektu nedēļas ietvaros pirmās klases skolēni iepazīstas ar brīvā laika pavadīšanas iespējām  Ezernieku pagasta bibliotēkāJaunumi grāmatplauktā

Par pašvaldības līdzekļiem pirktās grāmatas:
Grāmatas bērniem:
Ieva Samauska "Septiņas spārnotās atziņas mazā somiņā"
Rasa Dmučovskiene "Skudriņa Kāpēcīte"
"Vāģi 3. Sacentīsimies!"
Kārlis Ķezbers "Takšelis Makšelis"
Anna Starobiņeca "Vilka midzenis"
Norberts Lenda "Ziemassvētku pelēna noslēpums"
Filips Pulmans "Ziemeļblāzma"
Daiļliteratūra:
Daina Jansone-Treice "Sirds viducī"
Dace Lasenberga "Sveču lējējs"
Monika Zīle "Svešu tēvu grēki"
Kornēlija Apšukrūma "Šī zeme ir Dieva dāvana"
Dzintra Žuravska "Vieta, kur sirds silst"
Nozaru literatūra:
"Sievietes gadagrāmata"
Henriks Fekseuss "Smalki!"
Viktors Suvorovs "Specnazs"
Džoels Levi "Trenē prātu!"
Lara Braiena "Uzņēmējdarbība iesācējiem"
Inguna Leibus "Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi"
Inga Milēviča "Veiksmes retorika"