Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2011. gada 15. dec.

Viens nav karotājs

Publicēts:
Ezerzeme
13. decembris 2011
 
Pilotprojekta prezentācijā, kas tapusi ciešā sadarbībā ar Ukrainas fotomākslinieku savienības biedru, fotomākslinieku Anatolu Kauškali un Ezernieku pagasta iedzīvotājiem 2011.gada 16. novembrī izraisīja lielu interesi no apkārtēju iedzīvotāju puses. Laikrakstā “Ezerzeme” daudzas reizes bija raksti par pilotprojektu “3i -ieraugi, iekadrē, ievieto”, par ko esmu ļoti pateicīga žurnālistam Jurim Rogam. Stāstīt par to, kā attīstās darbs projekta realizācijā, bija viens no projekta nolikuma punktiem, lai arī citiem interesentiem būtu iespēja mācīties no mūsu veiksmēm un neveiksmēm.

Strādājot bibliotēkā visu darba mūžu, es nonācu pie secinājuma, ka viens cilvēks nespēj paveikt daudzmaz nopietnāku pasākumu savai sabiedrībai. No tā, cik nopietna attieksme tev pašai pret paredzēto pasākumu, veidojas arī apkārtējo cilvēku attieksme pret tevi, tavu darbu un mērķa sasniegšanu.

Vasara cilvēkiem ir pārsvarā atvaļinājumu un brīvdienu laiks. Katrs to plāno pavadīt saistībā ar saviem plāniem un iecerēm. Tāpēc es gribu labus vārdus teikt par cilvēkiem, kas atsaucās uz mūsu aicinājumu piedalīties pilotprojektā. Tie bija Ezernieku vidusskolas skolēni: Nikita Dolgova, Arnis Igaunis, Diāna Jakovļeva, Olga Jakovļeva, Viola Daniela Kiseļova, Daiga Karpoviča, Katrīna Novikova, Lolita Novikova, Svetlana Paškova, Ilze Platace, Edgars Marģevičs, Linda Vaišļa, un citi interesenti:Vera Baltiņa, Sanita Karpoviča, Ineta Kokare, Ēriks Lavrinovičs, Veneranda Lutinska, Inese Marģeviča, Ruta Platace, Vita Vitāne, Serģejs Kudrjav-cevs, kuri mācījās fotogrāfiju, fotografēja dažādus pagasta notikumus un mūsu dabas skaistumu, kļūdījās, tērēja laiku un nezaudēja cerību, ka dabūs atbalstu savai fotogrāfijai. Protams, mēs esam tālu no īstas fotomākslas, bet mēs visi cenšamies un, kā teica Anatols Kauškalis, lai mūs uzmundrinātu: mēs esam uz pareizā ceļa. Patīkami bija mūsu ekonomiski sarežģītajā laikā sajust novada deputātu un Ezernieku pagasta atbalstu, kuri iedalīja pilotprojektam naudas summu, lai iegādātos foto rāmīšus, biezāku kartonu un fotogrāfijas.

No seniem laikiem augsti godināja cilvēkus-mecenātus, kuri atbalstīja kultūru visā pasaulē. Pateicības vārdus nopelnīja ilggadējais Ezernieku bibliotēkas lietotājs “SL Timber” ražošanas vadītājs Laimonis Janaitis, pateicoties kuram SIA “SL Timber” iedalīja naudu mūsu pilotprojekta prezentācijas galdam. Tātad viņi arī nebija ārpus notikumiem mūsu pagastā.

Visi apmeklētāji bija vienisprātis — lai iesāktais ar pilotprojektu darbs neapstātos un mēs ne vienu reizi vēl redzētu skaistas fotogrāfijas mūsu kultūras iestādēs. Lai mums visiem veicas!

Bibliotēka atvērta ikvienam, kas vēlas uzzināt, saprast un iemācīties. Tā ir mūsu kopējā iestāde, kura katram ir pieejama bez maksas un kurā katrs var atstāt savu ieguldījumu. Ja kādam nesanāk atbalstīt bibliotēku materiāli, viņiem ir iespēja labiekārtot bibliotēku, kā to darīja Valentīna Piļka ar apgleznotu Bērnu stūrīti, vai veidojot foto izstādi, ka to darīja Svetlana Vasiļjeva, Aleksandrs Bisters un Viktors Igaunis, vai veidojot rokdarbu izstādes, kā to darīja Stanislava Belkovska un Tamāra Dorofejeva, vai dāvinot savas izlasītās grāmatas, ka to darīja Jāzeps Baltiņš, Ineses Marģēvičas ģimene, Daugavpils VUGD komandieris Raimonds Marģēvičs, kura vecāku dzimtas zeme atrodas Ezernieku pagastā, Vija Rulle no Rīgas, kura piedzima un auga Ezernieku pagastā, Ļubova Ļeonardova, mūsu ārste, kura dzīvo Dagdā, Olga Sozvirska, Emma Pobjaržina un citi. Bibliotēka ir mūsdienīgs kultūras un informācijas centrs ar plašu novadpētniecības krājumu, kas palīdzēs vairāk iepazīt savu senču zemi. Izmantosim to un ar mūsu kopējiem spēkiem palīdzēsim tai attīstīties.

Ar pateicības vārdiem visiem bibliotēkas atbalstītājiem Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune