Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2017. gada 23. apr.

Rakstniecei ILZEI INDRĀNEI ( īst. v. Udīna Jātniece) -90                  "...un tāpēc viņas romāna lappusēs cilvēki dzīvo, tiem ir asinis sirdī, kājās un pirkstu galos. Un tās rit, kā asinis rit pa dzīvu cilvēku dzīslām: tajās ir bailes, izmisums, spīts, mīlestība. Laikmeta "lielās līnijas" un tā "pašsaprotamās patiesības" noplaiksnījās kaut kur pie apvāršņa, bet Indrāne runā par laikmeta rezultātu, par cilvēkiem, kam it kā būtu uzdots pašiem spriest un lemt, bet kas tomēr netiek vaļā no tā, ka viņi ir vieta, kur vienmēr krustojas paša individuālā dzīves stāsta pagātne un laikmeta dažādo varu "tev būs", - (Gunars Irbe)2017. gada 20. apr.

2017.gada 20.aprīlī Ezernieku pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu un Ezernieku Saietu namu rīkoja  dzejas pēcpusdienu ar mūsu novada dzejnieku  Jāni Baltjanci. 

"Esmu nolēmis durvis uz savas dvēseles pagalmu pavērt plašāk, ļaujot pa tām ienākt cilvēkiem, kuri lasa manu dzeju, klausās dziesmas ar paša tekstiem un izrāda neviltotu interesi ar manām radošajām aktivitātēm"   /Jānis Baltjancis/


Skanēja daudzas dziesmas ar dzejnieka Jāņa Baltjanča vārdiem.

   Dzejnieka trešā grāmata "Saldais citrons".Apsveikt dzejnieku brauca ari viņa draugi no Dagdas.

 
  Pēc autogrāfa
Dagdas novada dzejnieki Magdalēna Vjatere un Jānis Baltjancis.
Priecājamies, ka mūsu skaista Latgale tik bagāta ar talantīgiem cilvēkiem. 
Paldies arī mūsu pagasta iedzīvotājiem par izrādīto interesi. Tas bagātina prātu un dvēseli.


DZEJNIEKAM ANDRIM VĒJĀNAM ( īst. v. Donats Kalnačs) - 90


"  ... Andris Vējāns ir visražīgākais mūsdienu latgaliešu literāts, kas izdevis trīsdesmit dzejas grāmatas pieaugušajiem un bērniem, desmit publicistikas krājumus, daudz atdzejojis, kārtojis izlases, rakstījis grāmatu priekšvārdus, dokumentālu filmu scenārijus. Bieži ciemojas Latgalē, Ludzā, Nirzā.
„Andra Vējāna dzeja ikvienam latgalietim (un latvietim vispār) liek spēcīgāk izjust identitāti ar dzimto pusi, savu novadu, apzināties, ka arī šeit ir Eiropa, ka šeit „viss notiek”.” (P. Zeile.)

2017. gada 12. apr.

DZEJNIECEI KORNĒLIJAI APŠKRŪMAI - 80

"Katru Kornēlijas Apškrūmas dzejoļu krājumu raksturo ļoti personiskas izjūtas. Ne vienmēr tās bijušas gaišas un optimistiskas. Nav trūcis arī sāpju.

Taču, visām
ēnām par spīti,
lai Tev sirdī saules tik daudz,
ka Tu pats
vienmēr rītausmā mīti
un vēl citus
tās spožumā sauc.

..Kornēlijas Apškrūmas uzticīgais lasītājs dzīvos līdzi dzejnieces izjūtām un atradīs tajās daudzus saskarsmes punktus ar savējām."

2017. gada 5. apr.

BET MUMS IR JĀTIEKAS TŪLĪT...


                Ezernieku pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu un Ezernieku Saietu namu rīko dzejas pēcpusdienu ar mūsu novada dzejnieku  Jāni Baltjanci.
               Aicinām visus dzejas mīlētājus 20. aprīlī  plkst. 14-00 uz interesantu pasākumu, kurā mēs vēl un vēlreiz pārliecināsimies, ka mums blakus dzīvo ļoti talantīgi cilvēki. Būs iespēja klausīties arī dziesmas ar Jāņa Baltjanca dzejoļu vārdiem. 

              

2017. gada 1. apr.

RAKSTNIEKAM ANDREJAM SKAILIM ( īst. v. Andrejs Vite) - 90         Viņš mācījies Valsts Rīgas tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, no 1963. līdz 1991. gadam Skailis strādāja žurnālā „Dadzis” par literāro līdzstrādnieku un redaktoru, nodaļas vadītāju un galvenā redaktora vietnieku.
         Satīriķim iznākušas 23 grāmatas, viņa grāmatas tulkotas arī vācu, krievu, turkmēņu un tadžiku valodā. Skailis sarakstījis scenāriju mākslas filmai „Trīs dienas pārdomām” (kopā ar Andri Kolbergu) un piecām leļļu filmām par pēdu dzinēju suni Capu, komēdiju „Sausais likums” (kopā ar Andri Kolbergu), TV lugas „Mēnesstaru tilts”, „Filantropi”, „Pārpratums"
      "... es negribu lāpīt pasauli. Es to pieņemu, kāda tā ir. Reiz dzīvoja tādi angļu mūki, kas visu mūžu klusēja un gaidīja balsis no debesīm. Pa to laiku visa pasaule dziedāja, svilpoja, čivināja, bet viņi to nedzirdēja, viņi gaidīja balsis no debesīm. Viņi nesaprata, ka viss, kas notiek šajā pasaulē, tās arī ir balsis no debesīm.”