Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2018. gada 16. jūl.

Dzīpariņi un auseklīši
                                        Dzīpariņi un auseklīši


  Grāmatu izstāde ar mazām idejām lieliem darbiem.
"Ornaments nav tikai vienkāršs, rotājošs zīmējums. Tas ir raksts, kas saglabājies no senseniem laikiem. Tāpat kā tautasdziesma, tas ļauj mums ielūkoties senajos uzskatos par dabu un pasauli. Agrāk ticēja, ka ornamenta zīmes pasargā no nelaimes vai arī  nes svētību cilvēkam."
                                      D.Eihmane ”Tādi raksti pūriņā”