Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2010. gada 30. nov.

Ezernieku bibliotēkas vadītāja mācījās Amerikā

Publicēts:
Ezerzeme
30. novembris 2010
 
Divpadsmit Latvijas bibliotekāres, tostarp arī Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune, piedalījās četru nedēļu apmācību programmā, kas paredzēja profesionālās apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus ASV un iespēju iepazīties ar bibliotēku darbu kādā citā pasaules valstī.

Apmācību rezultātā paredzēta bibliotēku inovatīvo ideju ieviešana dzīvē projektu veidā, tam piesaistot Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) finansējumu. Iespēja piedalīties Geitsu fonda jaunajā programmā tika piedāvāta desmit BMGF Globālo bibliotēku iniciatīvas dalībvalstīm. Šis ir pilotprojekts, kura veiksmīgas realizēšanas gadījumā Latvijas pieredze tiks nodota tālāk citām BMGF grantu saņēmējvalstīm. Vēl šī gada janvārī “Trešais tēva dēls” aicināja ikvienu Latvijas publisko bibliotēku iesniegt izvērtēšanai savas novatoriskās idejas. Pēc to rūpīgas analīzes tika sagatavots un nosūtīts Mortensona centram Latvijas pieteikums. Tikai divas valstis — Latvija un Rumānija — ieguva iespēju deleģēt bibliotekāru grupas uz apmācībām ASV.
Ezernieku bibliotekāres iespaidus par braucienu uz Ameriku lasiet laikraksta nākamajā numurā.

Juris ROGA