Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2016. gada 11. nov.

TAUTAS VARONI PIEMINOT

 

2016.gada 11.novembrī Lāčplēša dienā Ezerniekos notika gājiens uz Teodora Kalniņa  atdusas vietu Bukmuižas kapsētā. Mēs atcerējāmies Teodoru Kalniņu un noliekam  ziedus Latvijas valsts Lāčplēša kara ordeņa kavalierim.


 Bērniem tika stāstīts par varoni, kas piedalījās izšķirošā 1919.gada 11.novembra kaujā (ar tā saukto Bermonta karaspēku Rīgā) un ar to palīdzēja nostiprināt atgūto Latvijas valsts neatkarību.Valsts svētku priekšvakarā atcerējāmies divu okupācijas režīmu upurus  ar ziedu nolikšanu un sveču dedzināšanu. 

Pagasta bibliotēkā jauniešus iepazīstināja ar novadpētniecības materiāliem saistītiem ar Teodora Kalniņa un Veltas Kalniņas dzīvi Ezerniekos. 11.novembra pasākumu turpinājumā Ezernieku Saietu namā tika rādīta filma "Rīgas varoņi"
2016. gada 16. sept.

DZEJAS PĒCPUSDIENA KOPĀ AR MAGDALENU VJATERI 
Katru gadu septembrī koki ietērpjas krāsainajā lapu rotā, skolēni atsāk mācības skolā, un atkal klāt ir Dzejas dienas. Tam veltītie pasākumi notiek visā Latvijā, arī mūsu Ezerniekos.
Tāpat ka jebkurā ceļojumā cilvēks dodas, lai satiktu sevi, tāpat arī mēs 15.septembrī dodamies dzejnieces Magdalenas Vjateres pasaulē ... lai atrastu sevi.

.
Nikita Dolgova, Veneranda Lutinska, Lija Lukaševiča un Aina Zariņa lasīja Magdalenas Vjateres dzejoļus


Pasākuma apmeklētājiem bija interesanti klausīties dziļa satura Magdalenas Vjateres dzejoļus.


Grāmatu izstādē "Mana dzeja - mani vārdi" apmeklētāji varēja iepazīties ar Magdalenas dzeju un rakstiem.


Par pasākumu, kas tika rīkots sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu un Saietu namu saņemam labas atsauksmes. Paldies mūsu dzejniecei par dziļa satura interesantu dzeju. Lai viņai laba veselība un veiksme dzīvē. 

2016. gada 12. sept.

ES TAVOS SILTOS STAROS SLĒPJOS...

2016.gada 15. septembrī  pulksten 14 - 00  Ezernieku pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu un Saietu namu rīko dzejas pēcpusdienu "Es tavos siltos staros slēpjos...", kurā notiks tikšanās ar Dagdas novada dzejnieci Magdalēnu  Vjateri. Aicināti visi interesenti.

2016. gada 1. sept.

AICINĀJUMS UZ LĪDZPĀRDZĪVOJUMU. Knutam Skujeniekam - 80


       
Knuta Skujenieka dzejas publikācija īpašu ievadu neprasa, savukārt viņa atdzejas darbu visās tā izpausmēs var izsvērt un pētīt visu mūžu.
          
        Dzejnieks, atdzejotājs, literatūrkritiķis Knuts Skujenieks dzimis 5.septembrī 1936. gadā Rīgā rakstnieka Emila Skujenieka ģimenē. Studējis latviešu filoloģiju LVU (1954-1956). Beidzis M. Gorkija Literatūras institūtu Maskavā (1961). 1962. gadā notiesāts uz 7 gadiem soda nometnēs par pretpadomju propagandu, sodu izcietis Mordovijā. Reabilitēts 1989. 6. VI. Ilgus gadus tika aizkavēta K. Skujenieka pirmā dzejoļu krājuma izdošana. Ne par velti dzejoļu krājums "Līdz kailai rokai" iekļauts grāmatu sērijā "Vajadzīga grāmata".  Pēc atgriešanās Latvijā pievērsies atdzejai, kļūdams par vienu no ievērojamākajiem cittautu dzejas pazinējiem un tulkotājiem.
        Tulkojis no ukraiņu, slovēņu, spāņu, serbu, maķedoniešu, grieķu, poļu, lietuviešu, somu, zviedru, dāņu un citām valodām.

2016. gada 27. aug.

RADOŠĀ DARBNĪCA LUDVIGA SVĒTKOS EZERNIEKU PAGASTĀ


2016.gada 27.augustā Ezerniekos notika kārtējais Ludviga svētku gadatirgus ar daudzu spēļēm, izlozēm, radošās darbnīcas nodarbībām un gadatirgu. Bērni un jaunieši piedalījās rudens dabas pārsteigumu zīmēšanā: tie bija āboli un sēnes. Tā kā dalībnieki bija dažāda vecuma bērni, izvēlēties uzvarētājus bija ļoti grūti. Katrs dalībnieks saņēma dāvanu par piedalīšanos.

2016. gada 17. aug.

TATJANAS kRAUZES MEISTAR KLASES MĀCĪBAS

2016.gada 17.augustā Ezernieku pagasta bibliotēkā notika Tatjanas Krauzes meistar klases nodarbības. Mūsu bibliotēkas interesentiem bija iespēja redzēt un mācīties Tatjanas Krauzes gleznu izšuvumu. 2016. gadā bibliotēkā notika rokdarbnieces darbu izstāde, kura ļoti patika mūsu iedzīvotājiem.


Ar interesi skatījās un mēģināja strādāt ar adatu un diegiem pasākuma dalībnieki. R savu pieredzi dalījās arī rokdarbniece Tamāra Dorofejeva. 
Bibliotēkas apmeklētājiem tika rādīta maza Tatjanas Krauzes rokdarbu izstāde .

TATJANAS KRAUZES MEISTAR KLASES MĀCĪBAS2016.gada 17.augustā

Ezernieku pagasta bibliotēkā


Pl. 15-00 

notiks
rokdarbnieces

TATJANAS KRAUZES
gleznu izšuvumu meistar klases mācības Laipni lūdzam izmantot iespēju mācīties!


2016. gada 9. aug.

SIEVIETES SKAISTUMS UZ LIKTENĪGIEM DZĪVES PAGRIEZIENIEM


       Viņu atklāsme dažreiz satriec ar savu tiešumu, viņu liktenis dažreiz šķiet pārsteidzoši līdzīgs mūsu ...  Varbūt pēc iepazīšanās ar Oksanas Pušķinas grāmatu varoņiem, jūs atradīsiet dzīves jēgu un iespēju cīnīties un pierādīt citiem, ka var sasniegt vairāk nekā jums ir tagad.

2016. gada 2. aug.

ĪSTĀS VĒRTĪBAS

      Gleznotājai Džemmai Skulmei pieder šie vārdi: "Sakām, ka vērtību kritēriji tagad ir galīgi sajukuši, īstas mākslas vietā nākusi viegla izklaide, kuras proporcionāli kļuvis jau pārāk daudz.  Īstās vērtības bieži neprotam izsvērt un novērtēt, dzīvot tajās un dzīvi koriģēt pēc to mēroģiem ...". 
       Ieteicam bibliotēkas lietotājiem pievērst uzmanību nopietnākā satura grāmatām. Mums patīk uzzināt par cilvēku sasniegumiem. Varbūt lasot šādas grāmatas mēs mēģināsim pārvarēt savas grūtības un pacelties kaut uz vienu pakāpienu augstāk...Ieteicam!

ES GRIBU IET SKOLĀ

"ES GRIBU IET SKOLĀ" - ar šādu izstādes nosaukumu bibliotēkā iekārtota grāmatu izstāde, kas domāta bērniem un vecākiem, kuru atvasītes gatavojas iet skolā.

IEPAZĪSTI LATVIJU


Vaira Vīķe-Freiberga rakstīja: "... Katru gadu lasām laikrakstus, sekojam pasaules notikumiem, bet vai zinām iekšējos spēkus, kas veido mūsu zemes būtību? Kādas senatnes zīmes un leģendas, kādi vēstures notikumu liecinieki atrodami mūsu zemes dažādos novados? Kādi cilvēki veidojuši Latvijas vēsturi un ietekmējuši tās notikumus, kas izauklējis mūsu tautas dižgarus? ..... "
        Lasiet enciklopēdijas un citas grāmatas, kur Jūs varat dabūt zināšanas un veidot sevi ka mīlošu savu zemi Latvijas pilsoni. 

2016. gada 27. jūl.

KAS GUDRS, TAM PADOMS

„Agrākajos  vēstures  periodos,  kad  latviešu  tauta  nedrīkstēja  aktīvi  piedalīties  savas  zemes  vēstures, ekonomikas  un  kultūras  veidošanā,  folklora  bija  vienīgais radošās  aktivitātes  veids  un  izpausmes  forma.  Reizē  ar  to tautas  daiļrade  kļuva  par  bagātu  ētisko,  morālo  un estētisko  vērtību  krātuvi,  no  kuras  atziņas  smēlās  nākošās paaudzes.”
O. Ambainis

2016. gada 20. jūl.

TAUTASDZIESMAS


Jau tālā senatnē cilvēki sacerēja dziesmas, runāja un dziedāja tās par viņu dzīvi, darbu, dabu. Teicēji nodeva šīs bagātības no paaudzes paaudzei. Krišjānis Barons apstaigāja gandrīz visu Latviju, pierakstīdams tautasdziesmas, kurus tu vari lasīt grāmatās.

2016. gada 15. jūl.

ZELTA MANTOJUMS

TEICIET  MAN  ZEMI  PLAŠAJĀ  PASAULĒ,

KAS  BŪTU  TIK  MĪĻA  KA  TU,  MANA  DZIMTENE!

LAI  KLĪSTU KUR  KLĪSDAMS,  LAI  IETU  CIK  TĀL',

TAVA  ATMIŅA  SIRDĪ  NEKUR  NENOBĀL.

                   ( VILIS  PLŪDONIS )