Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2020. gada 9. apr.

Atgādinājums


BIBLIOTĒKAS  LIETOTĀJU 
IEVĒRĪBAI

Ezernieku pagasta bibliotēka
 paziņo, ka sakarā ar izsludināto  ārkārtas situāciju valstī
(MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103)
no 2020.gada 17.marta  
tiek atcelta lietotāju apkalpošana klātienē.
Darbadienās no 9:00 – 16:00
bibliotēkas turpina sniegt uzziņas un konsultācijas attālināti
vai tālruni:26404561

Pagarināts līdz 12. maijam


Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!2020. gada 1. apr.