Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2015. gada 4. marts

EZERNIEKU PAGASTA BIBLIOTĒKAS ZIEDOTĀJI UN ATBALSTĪTĀJI

   Ezernieki ir mazs ciems 14 km attālumā no Dagdas, kurš, tāpat kā citi līdzīgi ciemi, ir saskāries ar šodienas izaicinājuma problēmām. Neraugoties uz to, Ezerniekos joprojām dzīvo ļoti spēcīgi ļaudis, kas rūpējas par Latvijas zemi, audzē pa kādam lopiņam un savu naudiņu iegulda jaunās paaudzes izglītošanā. Viņu vienīgais un regulārais kultūras un tikšanās punkts ir Ezernieku pagasta bibliotēka.
Lielu paldies sakām visiem Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas krājuma atbalstītājiem par ziedojumiem un dāvinājumiem krājuma pilnveidošanā!

                                           SIRSNĪGI PATEICAMIES:

INESES MARĢEVIČAS ģimenei (Daugavpils uguns un valsts glābšanas dienesta komandierim RAIMONDAM MARĢEVIČAM). Pēdējos gados bibliotēka saņema pāri simtam jaunu detektīvromānu;

IVARAM VIGULIM (Bukmuižas Romas-katoļu iepriekšējam prāvestam). Bibliotēka saņema dažus desmitus garīgās literatūras eksemplārus;

JĀZEPAM BALTIŅAM (Ezernieku vidusskolas kurinātājam). Cilvēks, kurš pats ļoti daudz lasa, 90 -jos gados uzdāvināja bibliotēkai ļoti daudz detektīvromānu;

Aleksandram Igaunim, Olgai Sozvirskai, Emmai Kastko, mūsu ārstei Ļubovai Ļeonardovai , 
no Ezerniekiem aizbraukušajiem Vijai Rullei (Indrānei) un Aivaram Indrānam, kuri pašlaik dzīvo un strādā Rīgā ,

Alfreda un Līvijas Šabalovsku ģimenei, kuri pensijas gados pārvācās uz dzīvošanu dzimtajā tēvu mājā.

Ezernieku vidusskolas 1965.gada absolventei ANNAI KUZINAI (m. uzv. SVARINSKA) (Braku muzeja vadītājai un grāmatu par Rudolfu Blaumani autorei, kā arī sastādītāju kolektīvam Ērgļos ) par lielā latviešu rakstnieka - Rudolfa Blaumaņa grāmatām , kurus mūsu bibliotēka saņēma dāvinājumā.


No sirds pateicamies Ezernieku vidusskolas absolventei, mūsu novadniecei VERONIKAI GRIŠĀNEI, četru grāmatu par Ezerniekiem un tās izcilākiem ļaudīm autorei, kura ieguldīja milzīgu darbu, līdzekļus, sirdi un dvēseli grāmatu tapšanā. Bibliotēkas un daudzi cilvēki saņēma grāmatas dāvinājumā. 

Mēs esam atvērti ikvienam, kas vēlas uzzināt, saprast un iemācīties. Lai varētu veiksmīgi attīstīties un piedāvāt mūsu bibliotēkas lietotājiem vislabāko, mums svarīgs cilvēku atbalsts. No sirds pateicamies visiem bibliotēkas atbalstītājiem!