Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2011. gada 2. aug.

Interesentu vairāk, uz rezultātu jāpagaida

Publicēts:
Ezerzeme - 2. augusts 2011

Ezernieku pagasta bibliotēkā turpinās apmācību kurss, kas organizēts, lai iedzīvotājiem sniegtu pamatzināšanas fotogrāfijā un radītu priekšnoteikumus kvalitatīvākai foto izstādei. Jau rakstījām, ka Ezernieku pagasta bibliotēkā realizēts projekts “Apmācību programmas līderiem un inovatoriem” un pilotakcija “3i - ieraugi, iekadrē, ievieto”, kuras mērķis — iesaistīt pagasta iedzīvotājus vietējo notikumu, pasākumu, dabas ainavu atspoguļošanā. Pilotakcijas darbu izstāde notiks Ezernieku pagasta bibliotēkā novembrī.
Ja pirmā fotografēšanas nodarbība pulcēja astoņus dalībniekus, tad jau nākamajā bija 14 interesentu, kuri ar neslēptu interesi klausījās Ukrainas fotomākslinieku savienības biedra, fotomākslinieka Anatola Kauškaļa ieteikumus un padomus. Karstajā vasaras dienā lasītavā bija tveicīgi, bet šeit pulcējās cilvēki, kuri gribēja iegūt jaunas zināšanas, viņiem stundas ritēja kā minūtes arī šādos apstākļos. Šoreiz A. Kauškalis jau varēja izvērtēt kursu dalībnieku piedāvātās pirmās fotogrāfijas konkursam. Tika norādīts uz darbos pieļautajām kļūdām, komentāri un skaidrojumi palīdzēs iegūt labākus attēlus. Lai gan vēlamais rezultāts vēl nav sasniegts, progress manāms gan. Iedzīvotāji galvenokārt fotografējuši dabas ainavas, vietējo arhitektūru un cilvēkus. Laika gaitā diemžēl ir arī pirmie zaudējumi — divi iedzīvotāji nejauši sasita savus fotoaparātus un uz kādu brīdi būs kļuvuši par pasīviem klausītājiem. Pagaidām no sešu dalībnieku veikuma topošajai izstādei pieņemtas ilggadīgā fotoamatiera Ērika Lavrinoviča divas bildes, kuras tapušas agrākajos gados. Neskatoties uz to, ka izstādes dalībnieki ir amatieri, iesniegtajām fotogrāfijām tiek izvirzītas augstas prasības, lai, kā saka, nekristu kaunā ne savējo, ne tuvu vai tālu viesu acīs.

“Piedalīties projektā un iesniegt konkursam savas fotogrāfijas klātienē vai elektroniski var arī iedzīvotāji, kuri šobrīd dzīvo ārpus mūsu pagasta un neapmeklē šos kursus,” uzsver Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune. ”Informācija par mūsu pasākumu ir arī bibliotēku portālā internetā. Ceram, ka konkursā startēs kādi 10-12 dalībnieki. Ir patiess prieks, ka šajā projektā mūs finansiāli atbalstīja novada pašvaldība, izrādot pretimnākšanu saviem iedzīvotājiem. Tagad mums ir nepieciešamā naudas summa foto rāmīšu iegādei, bez kuriem nav iespējams sarīkot fotoizstādi. Iedzīvotāju konkursam iesniegtajos fotoattēlos sevišķi gribas redzēt sakoptas un skaistas Ezernieku pagasta vietas un mājas, kam pagaidām pievērsta maza fotoamatieru uzmanība. Ja izdotos lieliskas fotogrāfijas, kuras varētu parādīt izstādē, tas būtu liels stimuls arī citiem sakopt savu apkārtni, turēt tīru vidi, saudzēt dabu.”

Atgādināšu, ka, pateicoties dalībai šajā projektā, Ezernieku pagasta bibliotēka ir ieguvusi īpašumā ļoti vajadzīgu orgtehniku. L. Igaune pateicas Vladislavam Potapovam, kurš rūpīgi un kvalitatīvi izpildīja viņam doto uzdevumu — izgatavot televizora sienas stiprinājumus un plauktu papildus iekārtām. Darbs bija padarīts līdz kārtējai nodarbībai, un kursu apmeklētāji jau varēja novērtēt orgtehnikas priekšrocības zināšanu apguvē.

Juris ROGA