Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2013. gada 6. sept.

Segas, segas ...

Avots:
Ezerzeme - 6. septembris 2013

Vairākas nedēļas Ezernieku tautas bibliotēkas apmeklētāji varēja apskatīt Juzefas Motužas (aizsaulē) un Staņislavas Belkovskas austās segas. Roku darba cienītāji ar lielu interesi aplūkoja audēju veikumu, tostarp arī izstādē vienīgo linu segu un zīda audumu. Vietas trūkuma dēļ bibliotēkā kopumā tika izstādītas tikai astoņas segas. 

“Vispirms gribu pateikt paldies Staņislavai Belkovskai un Juzefas Motužas meitai Annai Voroņeckai, kuras uzticēja šīs segas bibliotēkai, lai var organizēt izstādi”, stāsta bibliotekāre Lidija Igaune. “Lai gan izstāde netika plaši reklamēta, to apskatīja daudzi cilvēki un viņu atsauksmes ir lieliskas. Sevišķi sajūsminājās par linu un zīda audumu. Viens otrs sacīja, ka gribētu mācīties aust, bet šobrīd mums nav tādu iespēju, jo vajag plašas telpas. Man pat ir padomā, kur varētu dabūt stelles — ir iedzīvotāji, kuri gatavi tās uzdāvināt. Ideja par aušanas tradīciju atdzimšanu labi sasaucas ar novadpētniecības jautā- jumu un arī tālab to gribas virzīt uz priekšu. Nezinu, kā novads rīkosies ar bijušo pasta ēku, bet, manuprāt, ēkas pirmajā stāvā esošās telpas varētu piešķirt rokdarbniekiem. Tad interesenti varētu sākt domāt arī par aušanu.”

Juris ROGA