Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2018. gada 22. jūn.

Drūmās vēstures lappuses


14.06.tiek pieminēti Komunistiskā genocīda upuri, savukārt 17.06. ir Latvijas Republikas okupācijas diena. Lai neaizmirstu šos drūmos vēstures notikumus, 2018.gada 14.jūnijā vēstures skolotājas S.Bondarevas vadībā pulcējāmies pie piemiņas akmeņa represētajiem . Neskatoties uz brīvlaiku, ieradās vairāki skolēni. Kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju nolikām ziedus, kā arī iededzinājām svecītes. S.Bondareva klātesošajiem izskaidroja šīs piemiņas dienas nozīmi. Savukārt bibliotēkā pašlaik apskatāma izstāde ar grāmatām par šo vēsturisko laika posmu. Ikviens vēstures mīļotājs tiek aicināts iepazīties ar literatūru.

Nepalaist sevi garāmĒrihs Marija Remarks – dzimis pirms 120 gadiem 22.jūnijā, vācu rakstnieks. Ievērojamākie romāni veltīti tā saucamajai zudušās paaudzes likteņiem: Rietumu frontē bez pārmaiņām), Trīs draugi), Laiks dzīvot un laiks mirt u.c. Remarka darbi padarīja viņu par nacistu ienaidnieku, kas sadedzināja daudzas viņa sarakstītās grāmatas. Pēc kara, 1919. gadā, viņš strādā par skolotāju, bet jau uz 1920. gada beigās viņš bieži maina amatus: bijis, piemēram, bibliotekārs, žurnālists, tajā skaitā arī kapu pieminekļu pārdevējs un svētdienas ērģelnieks kapelā pie garīgi slimo hospitāļa. Šobrīd bibliotēkā apskatāma Remarka darbu izstāde.
/letonika.lv un wikipedia.org resursi/