Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2011. gada 25. marts

Projekts “3i - ieraugi, iekadrē, ievieto”

Publicēts:
Ezerzeme - 25. marts 2011

Ezernieku pagasta bibliotēka (Dagdas novads) sadarbībā ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru (Saldus novads), Pūres pagasta bibliotēku-informācijas un novada izpētes centru (Tukuma novads )un Ugāles pagasta bibliotēku (Ventspils novads) 2011.gadā kopīgi realizēs projektu “3i - ieraugi, iekadrē, ievieto”. Projekts tika izstrādāts Bila un Melindas Geitu fonda finansētās un Mortensona Centra ASV realizētās starptautiskās bibliotēku Līderu un inovatoru apmācību programmas ietvaros. Projekts tika iesniegts starptautiskajam konsorcijam eIFL.net un tas ir guvis atbalstu. Projektā iegūtais finansējums ir 10000 dolāru.
Projekta mērķis ir veicināt un stiprināt vietējās kopienas un bibliotēkas sadarbību vietējā satura veidošanā, tā sekmējot iedzīvotāju radošā potenciāla pilnveidošanos un attīstību, rosinot bibliotēkas atbalstītāju kustību Latvijā. Projekts stiprinās novadpētniecības tradīcijas un pacels tās jaunā kvalitātē, tādējādi stiprinot lokālpatriotisma jūtas un nodrošinot vietējās kopienas atpazīstamību. Izmantojot jaunākās teh- noloģijas, kuras iegādātas par piešķirto finansējumu, ar mūsdienīgiem rīkiem tiek veidots vietējais saturs, kas izmantojams ne tikai lokāli bibliotēkā uz vietas, bet arī pieejams ārējiem lietotājiem. Projekta tiešā mērķauditorija ir vietējās kopienas iedzīvotāji — jaunieši, interesentu grupas un bibliotekāri, netiešā mērķauditorija — vietējā sabiedrība, citu bibliotēku kolēģi.

Projekta centrālā aktivitāte ir pilotakcija “3i - ieraudzīt, iekadrēt, ievietot”, kuras laikā paredzēts iesaistīt vietējos entuziastus caur fotogrāfiju uzņemšanu, ieraudzīt un nofiksēt vietējās ko-pienas savdabību un unikalitāti. Projekta noslēgumā tiks izveidotas foto izstādes par vietējo kopienu, tās notikumiem un savdabību. Tiks veikta lietotāju un interesentu apmācība foto-grafēšanā un iegūto materiālu apstrādē, kā arī pieredzes apkopošana un nodošana bibliotekārajai sabiedrībai. Cil-vēkiem tiek dota iespēja gūt zināšanas un iemaņas, sevi pilnveidot un izpaust, sniegt labumu savai kopienai.

Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune: “Mūsu bibliotēkai projekta realizēšanai par saņemto finansējumu tiks iegādāts televizors, foto kamera, foto printeris, DVD un ārējais cietais disks. Projekta laikā tiek plānota interesentu apmācība fotografēšanā un materiālu apstrādē. Novembra mēnesī paredzēta uzņemto filmu skate, kā arī izveidotie materiāli tiks ievietoti portālā biblioteka.lv un citās interneta vietnēs plašākai sabiedrībai. Bibliotēka cer uz vietējo iedzīvotāju — īpaši jauniešu iesaistīšanos projektā un tā aktivitātēs, līdzdarboties un gūt jaunas zināšanas un iemaņas, radoši sevi pilnveidot. Par turpmākajām projekta aktivitātēm sekot informācijai tīmekļa vietnē http://www.dagda.lv, http://www.biblioteka.lv/Ezernieku.biblioteka, vietējā avīzītē un afišās.”

Jau tagad visi interesenti Ezernieku pagastā aicināti ar saviem fotoaparātiem, telefoniem fiksēt notikumus un vietas pagastā un aktīvi iesaistīties projekta realizēšanā. Bildes iespējams sūtīt uz e-pastu: ezerbiblio@inbox.lv vai ienest personīgi bibliotēkā.

Publicēšanai sagatavoja Juris ROGA

2011. gada 1. marts

Pirmā grupa sajūsmā!

Publicēts:
Ezerzeme -
1. marts 2011

Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune atsaucās vietējo pensionāru lūgumam apmācīt viņus datorzinību pamatos. Kopš janvāra otrās puses pieci pensionāri regulāri apmeklē nodarbības bibliotēkas telpās, kas notiek četras dienas nedēļā. Mācības tuvojas noslēgumam.
Lidijas pirmie kursanti ir vietējā sabiedrībā labi pazīstami cilvēki: Leokādija Dorofejeva ir bijusī veterinārā darbiniece, Zofija Jonina savulaik strādāja par pedagoģi, viņas dzīvesbiedrs Ruperts Jonins ir bijušais sovhoza direktors, pirms pensijas bijis mērnieks, Aldona Truboviča ir pensionēta mediķe, šobrīd nodarbojas ar lauku tūrisma biznesa attīstību kopā ar dzīvesbiedru Viktoru Truboviču, kurš savulaik strādājis par apdrošināšanas aģentu.

Jāatzīmē, ka šiem pensionāriem pašiem mājās datori, tālab nevar sacīt, ka uz nodarbībām viņi ieradās kā baltas lapas. Tomēr Lidija sāka ar pašu elementāro, pamazām dodot arvien sarežģītākus uzdevumus: vispirms visi kopā mācījās uzrakstīt dokumentu, saglabāt to diskā, formatēt tekstu dokumentā. Mācījās rakstīt ar tastatūru latviešu un krievu valodā. Katrs pensionārs reģistrēja sev e-pastu un visus dokumentus, kurus paši radīja, mācījās pārsūtīt viens otram. Viņi iemācījās, kā strādāt ar pievienojamiem datu nesējiem, kā veikt dokumentu skenēšanu, izdrukāšanu, kopēšanu, kā var apmaksāt rēķinus interneta bankā un daudz ko citu noderīgu. Pat diplomus, kurus pensionāriem pasniegs par kursu pabeigšanu, viņi darina sev paši.

Sarunā ar žurnālistu pensionāri visi kā viens apliecināja, ka ļoti apmierināti ar kursiem un iegūtajām zināšanām, kā arī pauda sajūsmu par kursu vadītājas Lidijas pedagoģiskajām prasmēm. Protams, piekodināja žurnālistam, lai viņu vārdā uzraksta avīzē lielu paldies bibliotekārei. Pensionāri uzsvēra: ir ļoti svarīgi, ka apmācības ir bezmaksas un nekur nav jābrauc. Turklāt nodarbības notiek regulāri, bez pārtraukumiem. Par lielāko ieguvumu pensionāri atzīst iespēju samaksāt rēķinus interneta bankā, kas ģimenei ļaus ieekonomēt pēc aptuveniem aprēķiniem 30 latu gadā.

Juris ROGA