Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2015. gada 14. sept.

ŖAIŅA DZEJAS VAKARS EZERNIEKOS


         2015.gada 11.septembrī Ezernieku Saietu namā notika Raiņa dzejas vakars, ko rīkoja Ezernieku pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu un Saietu namu.         Pasākumā tika īsi atspoguļota Jāņa Raiņa dzīves gaita, viņa dzeja, kas vairāk saistīta ar Latgali.
Slaidos Ēriks Igaunis  rādīja fotogrāfijas par Raiņa dzīvi un daiļradi.Ezernieku vidusskolas skolēni lasīja Raiņa dzeju

Dainis Vaivods lasa Raiņa Dzejoli latgaļu valodā


     

 Mūsu novada dzejniece Zofija Jonina lasīja Raiņa dzejoļus, kurus viņa tulkojusi baltkrievu valodā.


Pasākumā varēja apskatīt arī grāmatu izstādi ...


... un bērnu zīmējumus, kuros skolēni parādīja savu Raiņa dzejoļu izpratni.

    


Mēs esam pateicīgi Raiņa muzeja „Jasmuiža”direktorei Solvitai Brūverei par karaoke disku, kuru mēs izmantojam pasākumā. 
Folkloras ansamblis "Akmiņeica" kopā ar pasākuma apmeklētājiem dziedāja karaoke versijā atskaņotās Raiņa sakopotās Latgales tautas dziesmas "Aiz azara maļņi meži",  "Jau mani vad".     

        

Dzejas vakara noslēgumā Ezernieku Saieta nama dramatiskais kolektīvs Venerandas Lutinskas vadībā rādīja Annas Brigaderes lugu "Čaukstenes"  mūsdienu interpretācijā , kuru perfekti nospēlēja dramatiskā kolektīva dalībnieki:


Tatjana Ņukša, Tatjana Volovatova, Lidija Kudravceva, Aina Vonda, Anna Dunovska, Arnis Savko, Nikita Dolgova un dramatiska kolektīva vadītāja Veneranda Lutinska.          Esam ļoti pateicīgi visiem dzejas vakara dalībniekiem par interesanto un saturīgo pusotras stundas atpūtu Ezerniekos. Sadarbībā ar Ezernieku vidusskolas skolotājiem Venerandu Lutinsku un Ainu Zariņu mūsu literārais pasākums izdevās.

 Lidija Igaune
Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja

2015. gada 5. sept.

E-PAKALPOJUMU AKCIJA!

No 21. - 27. septembrim e-pakalpojumu akcija


                 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina piedalīties 
elektronisku pakalpojumu popularizēšanas akcijā (e-pakalpojumi) "Dienas bez rindām".
              Tā kā bibliotēka ir vieta, kur novada ļaudis visbiežāk vēršas pēc informācija aicinām Jūs izmantot šādu iespēju.
             Akcija notiks 21. - 27. septembrī. Akcijas laikā iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar e-pakalpojumiem, ko sniedz Latvijas valsts portāls www.latvija.lv

Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls:

 PRIVĀTPERSONĀM un UZŅĒMĒJIEM:

https://www.latvija.lv/lv/PPK/Socialie-pakalpojumi
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Nauda-un-nodokli
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Tiesibu-aizsardziba
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Transports
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Gimene
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Maja-un-vide
https://www.latvija.lv/lv/PPK/IZGLITIBA
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Veseliba
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Uznemejdarbiba
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Kultura-sports-turisms
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Konsularie-pakalpojumi
https://www.latvija.lv/lv/PPK/Parrobezu-pakalpojumi

          Cienījamie bibliotēkas apmeklētāji! Labprāt palīdzēsim dabūt jebkuru informāciju elektroniskos resursos. Nāciet uz bibliotēku! Jūs te vienmēr gaida! 

BIBLIOTĒKA KALPO IEDZĪVOTĀJIEM!

2015. gada 4. sept.

BĒRNU, JAUNIEŠU, VECĀKU ŽŪRIJA KLĀT!IESAISTĪSIMIES AIZRAUJOŠĀ LASĪŠANAS 

PIEDZĪVOJUMĀ KOPĀ AR "BĒRNU ŽŪRIJU"!


               
       Jau piecpadsmito gadu veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", kuru atbalsta un iesaista par aktīviem lasītājiem un grāmatu vērtētājiem tūkstošiem bērnus, jauniešus un no 2012.gada pieaugušos Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.
        Aicinām bibliotēkas lietotājus iesaistīties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā! Ezernieku bibliotēkā jau sagatavoti izsniegšanai "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" grāmatas. Lasīsim, vērtēsim un izvēlēsimies labākas!

RAINIM VELTĪTS DZEJAS VAKARS EZERNIEKOS

                             

                  2015.gada 11.septembrī (piektdien)

                                                                                              EZERNIEKU SAIETU NAMĀ
                                                                                                                              Pulkst.19-00

DZEJAS VAKARS


ES GRIBĒJU JUMS VĒL VAIRĀK DOT

Programmā:


1. Dzejas atklājumi;
2. Dziesma mūs tik iedziedās viscilvēces lielgaitās 
- Bukmuižas folkloras kopas izpildījumā;
3. Dramatiskā kolektīva iestudēta
 Annas Brigaderes luga "Čaukstenes".

   IEEJA: BRĪVA