Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2018. gada 22. maijs

Dabas brīnumi un dabas dārgumi
Ik gadu 22.maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Tā saistīta ar 1992. gadā pieņemto Riodežaneiro konvenciju Par bioloģisko daudzveidību, ar kuru  dalībvalstis apņemas aizsargāt un ilgtspējīgi izmantot bioloģisko daudzveidību un dalīties ar pieredzi un tehnoloģijām tās aizsardzībā un izmantošanā. Latvija Riodežaneiro konvenciju ratificēja 1995. gadā. Šī izstāde ir veltīta literatūrai par dabu.
/www.unesco.lv resursi/

2018. gada 10. maijs

Radošā darbnīca- atskats.

Šodien bibliotēkā valda rosība- čakli puikas un čaklas meitenes ir ieradušies uz radošo darbnīcu, lai kopā ar Sintiju Isajevu meistarotu dāvanas savām māmiņām. Sintija mums visiem iemāca pagatavot adatu spilventiņu -krātuvīti. Tā ir maza burciņa, kurā sabērt pogas (bērni gan liek konfektes un tēju) un kuras vāciņš ir veidots kā parocīgs adatu spilventiņš. Bērni ir radoši un izdomas bagāti. Pie adatām azartiski ķeras pat puikas. Un rezultāts iepriecina visus, bet galvenais, ka tas būs prieks bērnu māmiņam!

2018. gada 9. maijs

Radošā darbnīca bērniem

10.05.2018. bibliotēka gaidīs bērnus pl. 14:00, lai kopā ar S.Isajevu pašu rokām darinātu dāvaniņas savām māmiņām gaidāmajā Mātes dienā.

Mazam kļūt, lai augtu liels. I.Ziedonim- 8503.05.2018. I.Ziedonim apritētu 85 gadi. Ar godalgām apbalvotais rakstnieks ir sarakstījis gan daudzus dzejas krājumus, gan epifānijas, gan pasakas, gan pat scenārijus kinofilmām “Pūt vējiņi!” un “Puika”. Darbojies kā kultūras darbinieks. Izstādē apskatāma vien daļa no bibliotēkas krājumos esošā Ziedoņa daiļrades pūra.

/letonika resursi/

Pasākumu plāns maijam


„Mīļa mana māmuliņa” Mātes dienai un ģimenes dienai veltīta literatūras izstāde


"Es savai māmiņai" radošā darbnīca bērniem
 kopā ar Sintiju Isajevu
07.05.2018.10.05.2018.
 
„Dabas brīnumi un dabas dārgumi” Starptautiskajai bioloģiskās daudzveidības dienai veltīta literatūras izstāde22.05.2018. 
 „Jaušības un nejaušības” Rakstniekam, publicistam 
Ērikam Hānbergam — 85
 
29.05.2018. 
Bērnība –saulainais brīnumu  laiks.” Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta grāmatu  izstāde
 
01.06.2018.