Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2017. gada 23. jūn.

VISA LABA JĀŅU ZĀLE, KO PLŪC JĀŅU VAKARĀ

 

        Mūsu valsts mežos, purvos, pļavās un tīrumos aug daudz ārstniecības augu. Tos pareizi ievācot un sagatavojot, iespēja iegūt augstās kvalitātes drogas. Par drogām sauc izžāvētās ārstniecības augu daļas un izdalījumu, kurus lieto ārstniecībai un profilaksei vai arī kā izejmateriālu dažādu preparātu ieguvei.
      Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja iepazīties ar augu aprakstiem un doties pļavās ievākt vērtīgākus ārstniecības augus .


2017. gada 22. jūn.

Rakstniekam Ērikam Ādamsonam - 110 ( 1907-1946)


           Sava ceļa gājējs -  Eriks Ādamsons – dzejnieks un “smalko kaišu” stāstnieks – daļēji autobiogrāfisks romāns par jauna cilvēka personības pašaudzināšanu. 1944. gadā E. Ādamsons par šo romānu apbalvots ar pirmo Raiņa un Aspazijas piemiņas fonda prēmiju prozā.
          Ezernieku pagasta bibliotēkā ir iespēja iepazīties ar grāmatu izstādi, kas veltīta interesantam rakstniekam un dzejniekam Ērikam Ādamsonam. 

2017. gada 14. jūn.

DRŪMAS VĒSTURES LAPPUSES


       Latviešu tautai pagājušajā gadsimtā viens no visdrūmākajiem periodiem ir bijis deportāciju laiks. Šķiet, maz ir tādu notikumu, kas būtu atstājuši tik lielu ietekmi uz nacionālo apziņu kā 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta deportācijas. Faktiski dažās dienās tika iznīcināta Latvijas elite, kas bija izveidojusies nedaudz ilgāk nekā divdesmit valsts neatkarības gados
    Katru gadu Ezernieku pagasta pārvalde, Ezernieku bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu un Ezernieku Saietu namu organizē ziedu uzlikšanu pie pieminekļa Ezernieku pagasta represētiem iedzīvotājiem.