Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2011. gada 29. jūn.

Dāvana saviem novadniekiem

Publicēts:
Ezerzeme
28. jūnijs 2011, 13:51
Pagājis vairāk kā gads, kopš Ezernieku tautas bibliotēkā tika atklāta novadnieces, mākslinieces-meistares Valentīnas Piļkas (Poloskovas) gleznu un keramikas izstrādājumu izstāde, kurā varēja apskatīt desmitiem interesantu un aizraujošu mākslas darbu.

Tolaik “Ezerzemē” bija plašāka publikācija par pašu Valentīnu, kura ir dzimusi Ezerniekos, šajā ciematā pagāja viņas bērnība un jaunība. Daloties atmiņās, māksliniece stāstīja, ka zīmē kopš agras bērnības un galvenie zīmēšanas rīki ir zīmuļi un krāsas.

Šodien Valentīna atkal likusi lietā bērnības laika galvenos zīmēšanas rīkus un iekārto pagasta bibliotēkas bērnu stūrīti. Mākslinieces slimības dēļ darbs uz priekšu rit lēnām un gleznojumi vēl nav pabeigti, bet jau tagad droši var teikt, ka nevienā novada lauku bibliotēkā nekas tamlīdzīgs nav un diez vai tuvākajā laikā būs. Ezernieku bibliotēkas gados visjaunākie apmeklētāji savā bērnu stūrītī jutīsies kā īstā pasaku paradīzē, kurā valda mīlestība, labestība un prieks.

Juris ROGA, autora foto

2011. gada 28. jūn.

Pirmais ķieģelītis iemūrēts

Publicēts:
Ezerzeme - 28. jūnijs 2011

Sestdien Ezernieku pagasta bibliotēkā vietējiem fotoamatieriem notika pirmā nodarbība fotogrāfijā, kuru vadīja Ukrainas fotomākslinieku savienības biedrs, fotomākslinieks Anatols Kauškalis. Nodarbībām iepriekš pierakstījās krietns pulks interesentu, bet ieradās labi ja puse. Ļoti iespējams, ka dažs vienkārši pārvērtēja savas iespējas, bet vienai daļai tieši šī sestdiena izrādījās ļoti aizņemta, jo tā bija izlaidumu diena vidusskolēniem.
Šis apmācību kurss tika organizēts, lai iedzīvotājiem sniegtu pamatzināšanas fotogrāfijā un radītu priekšnoteikumus kvalitatīvākai foto izstādei. Jau rakstījām, ka Ezernieku pagasta bibliotēkā realizēts projekts “Apmācību programmas līderiem un inovatoriem” un pilotakcija “3i - ieraugi, iekadrē, ievieto”, kuras mērķis - iesaistīt pagasta iedzīvotājus vietējo notikumu, pasākumu, dabas ainavu atspoguļošanā. Pilotakcijas darbu izstāde notiks Ezernieku pagasta bibliotēkā novembrī.

Gan skolēni, gan pieaugušie A. Kauškali klausījās bezmaz atvērtām mutēm. Vairākas stundas paskrēja vēja spārniem. Fotomākslinieks ne tikai stāstīja, bet arī rādīja savus un mākslas klasiķu darbus, centās iesaistīt darbu analīzē klātesošo publiku. Viņš uzsvēra, ka fotogrāfija ir māksla. Lai ar to nopietni nodarbotos, ir jāiepazīst māksla, glezniecība, grafika, klasiskā Latvijas un pasaules fotogrāfija, literatūra, pat mūzika ļoti palīdz. Fotogrāfija nav tikai darbība, kas sākas un beidzas ar slēdža nospiešanu, fotogrāfija vispirms ir domāšana un vērošana.

”Ja tu gribi nobildēt ķieģeli, tev pašam ir jākļūst par ķieģeli,” Anatols bieži pārsteidza klātesošos ar tamlīdzīgiem piemēriem.
Laika un fototehnikas trūkuma dēļ šoreiz neizdevās padarboties praktiski. Taču iedoto zināšanu ir gana daudz, lai līdz nākamajai tikšanās reizei fotoamatieri paši mēģinātu tās likt lietā un atnestu pirmos uzņēmumus. Fotomākslinieks apmainījās koordinātēm ar kursu dalībniekiem, lai varētu sazināties elektroniskā veidā un sniegt konsultācijas vai palīdzību no attāluma. Pēc lekcijas daži fotoamatieri nonāca pie atzinuma, ka viņiem agrāk nebija tāda izzinoša priekšstata par fotogrāfiju, kādu viņiem sniedza Anatols.

Pensionārs Ēriks Lavrinovičs: “Man patika Anatola stāstījums. Klausījos aizrautīgi abām ausīm, nelaižot garām ne vārdu. Fotogrāfija man ļoti patīk, fotografēju ļoti sen - sāku dienesta laikā Padomju Armijā, un ar dažiem pārtraukumiem fotografēju līdz pat šai dienai. Daudzas no agrāko gadu fotogrāfijām jau ir vēsture, esmu dāvinājis dažas bildes Dagdas novadpētniecības muzeja vajadzībām. Uzskatu, ka bibliotekārei bija vērts organizēt šādu tikšanos ar fotomākslinieku un mums to apmeklēt.”
Viola un Nikita rudenī mācīsies Ezernieku vidusskolas piektajā klasē. Fotografēt meitenes sākušas skolas gados, arī viņas agrāk nepievērsa uzmanību tām lietām, kuras dzirdēja šajā lekcijā.

Sākotnēji meitenes lielākoties fotografēja viena otru, bet pēdējā laikā arvien biežāk kadrā nokļūst dabas ainavas. Abas apgalvo, ka stāstījums nebija garlaicīgs arī viņu vecumam un ir pārliecinātas, ka tagad viņu bildes būs labākas un interesantākas. Savas fotogrāfijas meitenes izvieto sociālajos portālos un glabā datora diskā. Kas no apjomīgā stāstījuma vislabāk palicis atmiņā?

Viola: “Par horizonta novietojumu bildē, par to, kā jākadrē attēls, kā pareizi apgriezt attēlu...”
Ņikita: “Jāskatās, lai attēlā cilvēkiem nebūtu “nogriezti” pirksti, rokas vai kājas, kur pagadās. Uzzinājām daudz interesanta.”
Pirms doties mājupceļā, fotomākslinieks Anatols Kauškalis un Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune pārrunāja tehniskas un finansiālas dabas jautājumus par izstādes sarīkošanu. Abi nonāca pie slēdziena, ka nauda būs jālūdz novada pašvaldībai, lai izstādi varētu noformēt kvalitatīvi un nebūtu kauns to rādīt viesiem no ASV, kurus šeit gaida vasaras nogalē. Atgādināšu, ka tieši pateicoties dalībai šajā projektā, kurā pašvaldības līdzfinansējums vispār netiek prasīts, Ezernieku pagasta bibliotēka ir ieguvusi īpašumā ļoti vajadzīgu orgtehniku. Tālab jo vairāk tas būtu pašvaldības un deputātu ļoti skaists žests - kaut ar minimālu finansējumu atbalstīt savus iedzīvotājus fotoizstādes sarīkošanā.

Juris ROGA

2011. gada 17. jūn.

Dāsns ziedojums

Publicēts:

Ezerzeme
17. jūnijs 2011
 
Jebkuras bibliotēkas lielākie dārgumi ir un paliks grāmatas. Mūsdienās lasītāju interešu loks ir ļoti plašs, viņi pieprasa dažādas grāmatas.

Ekonomiskās un finanšu krīzes apstākļos bibliotēkām ir grūti papildināt savus krājumus ar jaunām, interesantām un skaistām grāmatām, tālab katra ziedotā grāmata tiek pieņemta ar lielu pateicību.

Nesen dāsnu dāvinājumu saņēma Ezernieku bibliotēka - Ezernieku vidusskolas bijusī absolvente, tagad SIA “Latgales nekustamie īpašumi” direktore Vija Rulle (meitas uzvārdā Indrāne) uzdāvināja sava dzimtā pagasta bibliotēkai aptuveni 400 dažādu žanru grāmatas, lielākoties - daiļliteratūru un bērnu literatūru. Vijas bērnība un skolas gadi pagājuši Vaišļos - tur dzīvo viņas vecāki.

Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune pastāstīja, ka grāmatas tiks sašķirotas, aptuveni puse papildinās bibliotēkas grāmatu plauktus, bet otra puse tiks nodota Dagdas pansionāta iemītnieku rīcībā, lai arī viņiem būtu ko palasīt.
L. Igaune: “Liels paldies Vijai Rullei par šo dāvinājumu, kā arī visiem citiem Ezernieku pagasta bibliotēkas krājuma atbalstītājiem par ziedojumiem un dāvinājumiem krājuma pilnveidošanā.”

Juris ROGA