Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2023. gada 30. marts

25.marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

     1949.gada 25.marta deportācijas ir viena no drūmākajiem Latvijas vēstures lappusēm. Īstenojot operāciju ''Krasta banga'' (Priboj), dažu dienu laikā padomju vara veica otru Latvijas iedzīvotāju masu deportāciju, kas tiešā veidā skāra  ap 44 tūkstošiem Latvijas cilvēku, tai skaita tika izvesti ap 11 tūkstošiem bērnu. Izsūtīto ģimeņu manta tika konfiscēta un izsaimniekota. 

    Arī no Ezernieku  pagasta bija izvesti uz Sibīriju daudzi iedzīvotāji. Cilvēkus ''iekrāva'' vagonos, kuri bija paredzēti lopu pārvadāšanai. Pārsvarā tur bija sievietes, bērni un cilvēki gados no, tā saucamo, ''kulaku'' ģimenēm. Ne tikai latvieši, bet arī krievi un citu tautību pārstāvji. 

    23.martā par šo traģisko notikumu bija stāsts Ezernieku piemiņas vietā, kurā mēs sapulcējāmies ar skolniekiem . Stāstīja lieciniece, kura piedzima izsūtījumā Sibīrijā Aldona Truboviča.  Viņa gribēja, lai bērni saprastu šo notikumu nozīmīgumu. Svarīgi, lai cilvēki cienītu viens otru un būtu vienoti savā starpā. Tika nolikti ziedi un iedegtas sveces izsūtīto cilvēku piemiņai. Arī apciemojām Janīnu Baltiņu, Jāzepa Baltiņa un Antona Sasna un uzdāvinājām ziedus šo traģiskā notikuma piemiņai.   
             

Latviešu valodas pēcpusdienas.

      Divas reizes nedēļā bibliotēkā notiek pēcpusdienas tikšanās ar lasītajiem. Runājam un lasām latviešu valodā . Iepriecina, ka cilvēkiem,  neatkarīgi no vecuma, ir vēlēšanās apgūt valsts valodu. Lasītāji izvēlas latviešu oriģinālliteratūru, lai papildinātu savu vārdu krājumu. Pie tējas tasītes lietderīgi un interesanti pavadām laiku. Gribētos, lai šīs tikšanās kļūst par vienu no bibliotēkas tradīcijām.   


    

2023. gada 9. marts

Konkurss!NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības ir konkurss 11-12 gadus veciem 5. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Konkurss notiek trīs posmos – sacensības skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

 

2023. gada 1. marts

Marta jaunumi!


 Cienījamie lasītāji!
Priecājos paziņot par jaunumus martā. Savus lasītājus gaida grāmatas gan pieaugušajiem, gan bērniem.