Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2020. gada 21. febr.

Starp tevi un mani ir valoda

Pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt tās lietojumu un vairot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personas attīstībā. Dzimtā valoda uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām, veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, kā arī palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt dažāda- caur tautas dziesmām, spēlēm, rotaļām, vienkāršas sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā.Ezernieku vidusskolas 4. klases skolēni apmeklēja bibliotēku un piedalījās dzimtās valodas dienai veltītajā pasākumā"Starp tevi un mani ir valoda"

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru