2014. gada 9. jūl.

Lasi un piedalies!

Katru gadu tūkstošiem bērnu un jauniešu iesaistās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Ezernieku pagasta bērni un jaunieši arī iesaistās lasīšanas un vērtēšanas programmā.