Ezernieku pagasta bibliotēka

Koordinātes:
p. n. Ezernieki, Dagdas novads,
c. Ezernieki, LV 5692,
Tel.: 65653127,
e-pasts: ezernieku_biblioteka@inbox.lv
Vadītāja Žanna Rapša


2018. gada 22. jūn.

Drūmās vēstures lappuses


14.06.tiek pieminēti Komunistiskā genocīda upuri, savukārt 17.06. ir Latvijas Republikas okupācijas diena. Lai neaizmirstu šos drūmos vēstures notikumus, 2018.gada 14.jūnijā vēstures skolotājas S.Bondarevas vadībā pulcējāmies pie piemiņas akmeņa represētajiem . Neskatoties uz brīvlaiku, ieradās vairāki skolēni. Kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju nolikām ziedus, kā arī iededzinājām svecītes. S.Bondareva klātesošajiem izskaidroja šīs piemiņas dienas nozīmi. Savukārt bibliotēkā pašlaik apskatāma izstāde ar grāmatām par šo vēsturisko laika posmu. Ikviens vēstures mīļotājs tiek aicināts iepazīties ar literatūru.

Nepalaist sevi garāmĒrihs Marija Remarks – dzimis pirms 120 gadiem 22.jūnijā, vācu rakstnieks. Ievērojamākie romāni veltīti tā saucamajai zudušās paaudzes likteņiem: Rietumu frontē bez pārmaiņām), Trīs draugi), Laiks dzīvot un laiks mirt u.c. Remarka darbi padarīja viņu par nacistu ienaidnieku, kas sadedzināja daudzas viņa sarakstītās grāmatas. Pēc kara, 1919. gadā, viņš strādā par skolotāju, bet jau uz 1920. gada beigās viņš bieži maina amatus: bijis, piemēram, bibliotekārs, žurnālists, tajā skaitā arī kapu pieminekļu pārdevējs un svētdienas ērģelnieks kapelā pie garīgi slimo hospitāļa. Šobrīd bibliotēkā apskatāma Remarka darbu izstāde.
/letonika.lv un wikipedia.org resursi/

2018. gada 22. maijs

Dabas brīnumi un dabas dārgumi
Ik gadu 22.maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Tā saistīta ar 1992. gadā pieņemto Riodežaneiro konvenciju Par bioloģisko daudzveidību, ar kuru  dalībvalstis apņemas aizsargāt un ilgtspējīgi izmantot bioloģisko daudzveidību un dalīties ar pieredzi un tehnoloģijām tās aizsardzībā un izmantošanā. Latvija Riodežaneiro konvenciju ratificēja 1995. gadā. Šī izstāde ir veltīta literatūrai par dabu.
/www.unesco.lv resursi/

2018. gada 10. maijs

Radošā darbnīca- atskats.

Šodien bibliotēkā valda rosība- čakli puikas un čaklas meitenes ir ieradušies uz radošo darbnīcu, lai kopā ar Sintiju Isajevu meistarotu dāvanas savām māmiņām. Sintija mums visiem iemāca pagatavot adatu spilventiņu -krātuvīti. Tā ir maza burciņa, kurā sabērt pogas (bērni gan liek konfektes un tēju) un kuras vāciņš ir veidots kā parocīgs adatu spilventiņš. Bērni ir radoši un izdomas bagāti. Pie adatām azartiski ķeras pat puikas. Un rezultāts iepriecina visus, bet galvenais, ka tas būs prieks bērnu māmiņam!

2018. gada 9. maijs

Radošā darbnīca bērniem

10.05.2018. bibliotēka gaidīs bērnus pl. 14:00, lai kopā ar S.Isajevu pašu rokām darinātu dāvaniņas savām māmiņām gaidāmajā Mātes dienā.

Mazam kļūt, lai augtu liels. I.Ziedonim- 8503.05.2018. I.Ziedonim apritētu 85 gadi. Ar godalgām apbalvotais rakstnieks ir sarakstījis gan daudzus dzejas krājumus, gan epifānijas, gan pasakas, gan pat scenārijus kinofilmām “Pūt vējiņi!” un “Puika”. Darbojies kā kultūras darbinieks. Izstādē apskatāma vien daļa no bibliotēkas krājumos esošā Ziedoņa daiļrades pūra.

/letonika resursi/

Pasākumu plāns maijam


„Mīļa mana māmuliņa” Mātes dienai un ģimenes dienai veltīta literatūras izstāde


"Es savai māmiņai" radošā darbnīca bērniem
 kopā ar Sintiju Isajevu
07.05.2018.10.05.2018.
 
„Dabas brīnumi un dabas dārgumi” Starptautiskajai bioloģiskās daudzveidības dienai veltīta literatūras izstāde22.05.2018. 
 „Jaušības un nejaušības” Rakstniekam, publicistam 
Ērikam Hānbergam — 85
 
29.05.2018. 
Bērnība –saulainais brīnumu  laiks.” Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta grāmatu  izstāde
 
01.06.2018.