2017. gada 12. maijs

NO VECMĀMIŅU PŪRA LĀDES


        Mūsu sievietes ar saviem rokdarbiem vienmēr bija tās, kuras radīja mājas gaisotni, kā tagad teiktu – interjeru.
Apbrīnas vērti ir nelielie izšūtie galdauti, tamborētas sedziņas Vienai tās ir ļoti greznas, niansētas krāsās, citai vienkāršas. Smalki diegi, protams, bija dārgi, ne katra rokdarbniece varēja tādus nopirkt. Pilsētnieces jau sen veikalā pirkušas mežģīnes, kamēr laucinieces darinājušas pašas.
      Gadsimti un gadu desmiti satikās cilvēku prasmē radīt skaisto.

                      


2017. gada 23. apr.

Rakstniecei ILZEI INDRĀNEI ( īst. v. Udīna Jātniece) -90                  "...un tāpēc viņas romāna lappusēs cilvēki dzīvo, tiem ir asinis sirdī, kājās un pirkstu galos. Un tās rit, kā asinis rit pa dzīvu cilvēku dzīslām: tajās ir bailes, izmisums, spīts, mīlestība. Laikmeta "lielās līnijas" un tā "pašsaprotamās patiesības" noplaiksnījās kaut kur pie apvāršņa, bet Indrāne runā par laikmeta rezultātu, par cilvēkiem, kam it kā būtu uzdots pašiem spriest un lemt, bet kas tomēr netiek vaļā no tā, ka viņi ir vieta, kur vienmēr krustojas paša individuālā dzīves stāsta pagātne un laikmeta dažādo varu "tev būs", - (Gunars Irbe)2017. gada 20. apr.

2017.gada 20.aprīlī Ezernieku pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu un Ezernieku Saietu namu rīkoja  dzejas pēcpusdienu ar mūsu novada dzejnieku  Jāni Baltjanci. 


      Pasākumā tika aicināti visi dzejas mīlētāji
"Esmu nolēmis durvis uz savas dvēseles pagalmu pavērt plašāk, ļaujot pa tām ienākt cilvēkiem, kuri lasa manu dzeju, klausās dziesmas ar paša tekstiem un izrāda neviltotu interesi ar manām radošajām aktivitātēm"   /Jānis Baltjancis/


Skanēja daudzas dziesmas ar dzejnieka Jāņa Baltjanča vārdiem.

   Dzejnieka trešā grāmata "Saldais citrons".Apsveikt dzejnieku brauca ari viņa draugi no Dagdas.

 
  Pēc autogrāfa
Dagdas novada dzejnieki Magdalēna Vjatere un Jānis Baltjancis.
Priecājamies, ka mūsu skaista Latgale tik bagāta ar talantīgiem cilvēkiem. 
Paldies arī mūsu pagasta iedzīvotājiem par izrādīto interesi. Tas bagātina prātu un dvēseli.


DZEJNIEKAM ANDRIM VĒJĀNAM ( īst. v. Donats Kalnačs) - 90


"  ... Andris Vējāns ir visražīgākais mūsdienu latgaliešu literāts, kas izdevis trīsdesmit dzejas grāmatas pieaugušajiem un bērniem, desmit publicistikas krājumus, daudz atdzejojis, kārtojis izlases, rakstījis grāmatu priekšvārdus, dokumentālu filmu scenārijus. Bieži ciemojas Latgalē, Ludzā, Nirzā.
„Andra Vējāna dzeja ikvienam latgalietim (un latvietim vispār) liek spēcīgāk izjust identitāti ar dzimto pusi, savu novadu, apzināties, ka arī šeit ir Eiropa, ka šeit „viss notiek”.” (P. Zeile.)