2016. gada 16. sept.

DZEJAS PĒCPUSDIENA KOPĀ AR MAGDALENU VJATERI 
Katru gadu septembrī koki ietērpjas krāsainajā lapu rotā, skolēni atsāk mācības skolā, un atkal klāt ir Dzejas dienas. Tam veltītie pasākumi notiek visā Latvijā, arī mūsu Ezerniekos.
Tāpat ka jebkurā ceļojumā cilvēks dodas, lai satiktu sevi, tāpat arī mēs 15.septembrī dodamies dzejnieces Magdalenas Vjateres pasaulē ... lai atrastu sevi.
 
.
Nikita Dolgova, Veneranda Lutinska, Lija Lukaševiča un Aina Zariņa lasīja Magdalenas Vjateres dzejoļus


Pasākuma apmeklētājiem bija interesanti klausīties dziļa satura Magdalenas Vjateres dzejoļus.


Grāmatu izstādē "Mana dzeja - mani vārdi" apmeklētāji varēja iepazīties ar Magdalenas dzeju un rakstiem.Ziedu pušķi dzejniecei. Aizkustināta... 

 
Pēc autogrāfa ...
Par pasākumu, kas tika rīkots sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu un Saietu namu saņemam labas atsauksmes. Paldies mūsu dzejniecei par dziļa satura interesantu dzeju. Lai viņai laba veselība un veiksme dzīvē. 


 


2016. gada 12. sept.

ES TAVOS SILTOS STAROS SLĒPJOS...

2016.gada 15. septembrī  pulksten 14 - 00  Ezernieku pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu un Saietu namu rīko dzejas pēcpusdienu "Es tavos siltos staros slēpjos...", kurā notiks tikšanās ar Dagdas novada dzejnieci Magdalēnu  Vjateri. Aicināti visi interesenti.

2016. gada 1. sept.

AICINĀJUMS UZ LĪDZPĀRDZĪVOJUMU. Knutam Skujeniekam - 80


       
Knuta Skujenieka dzejas publikācija īpašu ievadu neprasa, savukārt viņa atdzejas darbu visās tā izpausmēs var izsvērt un pētīt visu mūžu.
          
        Dzejnieks, atdzejotājs, literatūrkritiķis Knuts Skujenieks dzimis 5.septembrī 1936. gadā Rīgā rakstnieka Emila Skujenieka ģimenē. Studējis latviešu filoloģiju LVU (1954-1956). Beidzis M. Gorkija Literatūras institūtu Maskavā (1961). 1962. gadā notiesāts uz 7 gadiem soda nometnēs par pretpadomju propagandu, sodu izcietis Mordovijā. Reabilitēts 1989. 6. VI. Ilgus gadus tika aizkavēta K. Skujenieka pirmā dzejoļu krājuma izdošana. Ne par velti dzejoļu krājums "Līdz kailai rokai" iekļauts grāmatu sērijā "Vajadzīga grāmata".  Pēc atgriešanās Latvijā pievērsies atdzejai, kļūdams par vienu no ievērojamākajiem cittautu dzejas pazinējiem un tulkotājiem.
        Tulkojis no ukraiņu, slovēņu, spāņu, serbu, maķedoniešu, grieķu, poļu, lietuviešu, somu, zviedru, dāņu un citām valodām.

2016. gada 27. aug.

RADOŠĀ DARBNĪCA LUDVIGA SVĒTKOS EZERNIEKU PAGASTĀ


2016.gada 27.augustā Ezerniekos notika kārtējais Ludviga svētku gadatirgus ar daudzu spēļēm, izlozēm, radošās darbnīcas nodarbībām un gadatirgu. Bērni un jaunieši piedalījās rudens dabas pārsteigumu zīmēšanā: tie bija āboli un sēnes. Tā kā dalībnieki bija dažāda vecuma bērni, izvēlēties uzvarētājus bija ļoti grūti. Katrs dalībnieks saņēma dāvanu par piedalīšanos.

2016. gada 17. aug.

TATJANAS kRAUZES MEISTAR KLASES MĀCĪBAS

2016.gada 17.augustā Ezernieku pagasta bibliotēkā notika Tatjanas Krauzes meistar klases nodarbības. Mūsu bibliotēkas interesentiem bija iespēja redzēt un mācīties Tatjanas Krauzes gleznu izšuvumu. 2016. gadā bibliotēkā notika rokdarbnieces darbu izstāde, kura ļoti patika mūsu iedzīvotājiem.


Ar interesi skatījās un mēģināja strādāt ar adatu un diegiem pasākuma dalībnieki. R savu pieredzi dalījās arī rokdarbniece Tamāra Dorofejeva. 
Bibliotēkas apmeklētājiem tika rādīta maza Tatjanas Krauzes rokdarbu izstāde .