2017. gada 23. apr.

Rakstniecei ILZEI INDRĀNEI ( īst. v. Udīna Jātniece) -90                  "...un tāpēc viņas romāna lappusēs cilvēki dzīvo, tiem ir asinis sirdī, kājās un pirkstu galos. Un tās rit, kā asinis rit pa dzīvu cilvēku dzīslām: tajās ir bailes, izmisums, spīts, mīlestība. Laikmeta "lielās līnijas" un tā "pašsaprotamās patiesības" noplaiksnījās kaut kur pie apvāršņa, bet Indrāne runā par laikmeta rezultātu, par cilvēkiem, kam it kā būtu uzdots pašiem spriest un lemt, bet kas tomēr netiek vaļā no tā, ka viņi ir vieta, kur vienmēr krustojas paša individuālā dzīves stāsta pagātne un laikmeta dažādo varu "tev būs", - (Gunars Irbe)2017. gada 20. apr.

DZEJNIEKAM ANDRIM VĒJĀNAM ( īst. v. Donats Kalnačs) - 90


"  ... Andris Vējāns ir visražīgākais mūsdienu latgaliešu literāts, kas izdevis trīsdesmit dzejas grāmatas pieaugušajiem un bērniem, desmit publicistikas krājumus, daudz atdzejojis, kārtojis izlases, rakstījis grāmatu priekšvārdus, dokumentālu filmu scenārijus. Bieži ciemojas Latgalē, Ludzā, Nirzā.
„Andra Vējāna dzeja ikvienam latgalietim (un latvietim vispār) liek spēcīgāk izjust identitāti ar dzimto pusi, savu novadu, apzināties, ka arī šeit ir Eiropa, ka šeit „viss notiek”.” (P. Zeile.)

2017. gada 12. apr.

DZEJNIECEI KORNĒLIJAI APŠKRŪMAI - 80

"Katru Kornēlijas Apškrūmas dzejoļu krājumu raksturo ļoti personiskas izjūtas. Ne vienmēr tās bijušas gaišas un optimistiskas. Nav trūcis arī sāpju.

Taču, visām
ēnām par spīti,
lai Tev sirdī saules tik daudz,
ka Tu pats
vienmēr rītausmā mīti
un vēl citus
tās spožumā sauc.

..Kornēlijas Apškrūmas uzticīgais lasītājs dzīvos līdzi dzejnieces izjūtām un atradīs tajās daudzus saskarsmes punktus ar savējām."

2017. gada 5. apr.

BET MUMS IR JĀTIEKAS TŪLĪT...


                Ezernieku pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu un Ezernieku Saietu namu rīko dzejas pēcpusdienu ar mūsu novada dzejnieku  Jāni Baltjanci.
               Aicinām visus dzejas mīlētājus 20. aprīlī  plkst. 14-00 uz interesantu pasākumu, kurā mēs vēl un vēlreiz pārliecināsimies, ka mums blakus dzīvo ļoti talantīgi cilvēki. Būs iespēja klausīties arī dziesmas ar Jāņa Baltjanca dzejoļu vārdiem.